Blogg

Insulin/Leptin/Diabetes

Två viktiga hormon som är av vikt för kroppens Homeostas (Homeostas, av grek. homoios (liknande) och stasis (stopp, stillastående), är ett stabilt och konstant tillstånd gentemot omgivningen i ett biologiskt system.(Källa: Wikipedia)

Ofta kopplade ihop med diabetes. De är såklart en del av en större helhet men här kommer iaf en lite förenklad beskrivning.

Leptin är ett mättnadshormon som utsöndras från fettcellerna. Hur mycket leptin som utsöndras regleras av mängden fett på kroppen. Leptin signalerar till hjärnan att nu finns det gott om energi lagrat och att det inte är läge att äta mer. Leptin berättar alltså för hypotalamus i hjärnan hur mycket energi kroppen har tillgänglig och på så sätt kan det hormonellt påverka din mättnadskänsla.
Ghrelin är ett hormon som produceras i magsäcken när den är tom, för att öka hungern. Ghrelinkoncentrationen i blodet är alltså hög före en måltid och faller efter en måltid. Så dessa två hormon samspelar såklart också.

Så ju mer kroppsfett du har desto mer leptin får du, men vid övervikt kan man utveckla leptin resistens – dålig leptin känslighet.
Detta innebär att kroppen har svårt att hantera den information som hormonet ska förmedla. I detta fall mättnad.

Leptin påverkar nämligen inte bara hur sugen du är på mat, utan också hur mycket energi du lagrar in som kroppsfett och hur mycket energi kroppen kan förbruka.

För lite sömn minskar också leptin, så om du känner dig extra sugen efter en natt med dålig sömn vet du varför 🙂

Men även på ett kaloriunderskott under för lång tid , där du till slut skapar för lite leptin, det är som att vända timglaset och kan ge problem på sitt sätt.

Insulin är ett anabolt hormon som lagrar energi och utsöndras i bukspottskörteln som en respons på stigande blodsocker. Över tid med för högt blodsocker kan vi även utveckla insulin -resistens alltså få en dålig insulin känslighet. Insulin är nyckeln till cellerna som öppnar ingången för glukos från blodet att komma in. När vi har insulin- resistens så fungerar inte nycklarna ordentligt och bukspottkörteln måste producera mer insulin för att öppna upp. Vad detta leder till nämner jag i ett stycke nedanför.

Kosten vi äter och iaf 5 hormon till höjer vårt blodsocker, de utsöndras t ex vid stress och trötthet, sjunkande blodsocker osv. Blodsocker nivån är en av de mest reglerade system vi har i kroppen. Det är vid sjukdom och något enstaka tillfälle som detta system inte fungerar och man hamnar för högt eller lågt.

Jag brukar uttrycka mig som att allt som höjer vårt blodsocker är pyromaner som eldar på och insulinet är kroppens enda brandman.

Hormonen insulin och leptin samverkar med varandra. Insulinet blockerar transporten av leptin till hjärnan, vilket innebär att ju mer insulin man utsöndrar desto mindre leptin kommer fram till hjärnan. Alltså desto mer man äter desto mer insulin och mindre leptin utsöndras, vilket främjar fettinlagringen och skapar ökad hunger. En ond cirkel som kan vara svår att ta sig ur.

Så om vår kost och livsstil skapar högt blodsocker, då utsöndras mycket mer insulin, vilket blockerar leptin, som i sin tur kan skapa att vi äter mer och så går det runt. Och högt blodsocker över tid skapar en utmattad brandman och diabetes 2 kan vara ett faktum.

Leptin resistens samverkar till övervikt på samma sätt som insulin resistens samverkar till Diabetes 2. Ofta går de hand i hand. Men inte alltid, det finns många överviktiga människor som inte har diabetes och många med diabetes som är normalviktiga.

Vi vet dock att övervikt kommer öka risken för b la diabetes, och många överviktiga kan lida av leptin resistens, utan att ha diabetes.

Därför tror jag att en långsam viktnedgång är bra, där man ligger på ett vettigt underskott så att kroppens hormoner också hänger med i nedgången. Och även vid diabetes vill vi ju öka känsligheten för leptin.

Insulin och leptin är således en viktig del av kroppens finkänsliga system för att reglera kroppsvikt, energilager, och välmående på längre sikt.

Det viktiga är att vi förstår att det hänger ihop. Och när man har kunskapen så har man makten till förändring. Kanske är det där supersuget du känner inte brist på karaktär utan så enkelt att dina mättnadssignaler inte kommer fram. Det gör inte förändringen till bättre hälsa lättare , men förståelsen för bakomliggande orsaker kommer ge dig makten att vara mer förlåtande mot dig själv, att vara mer förstående för dina signaler och på så sätt öka dina chanser att lyckas. Det är inte viktigt vad som startade vad, men att du har möjligheten att förändra.

Vid prediabetes har du stora möjligheter att påverka!

Vid diabetes har du stora möjligheter att påverka!

Din hälsa ditt val

#sovättränaälskalev

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.