Funktionsmedicin

The doctor of the future will give no medicine but will interest his patients in the care of the human frame,
in diet and the cause and prevention of disease.
-Thomas Edison

Det här paketet är för dig som vill optimera din hälsa, orka mer, prestera mer och bli den bästa versionen av dig själv. Kanske har du givit upp hoppet om att få hjälp inom den traditionella vården.

Vi arbetar tillsammans under 3 månader. Genom utförliga tester, djupintervjuer kring din sjukdomshistoria och nuvarande situation skapar jag mig en bild av hur just din hälsa kan förbättras. Jag arbetar fram en individanpassad kost- och livsstilsplan som vi följer upp under resans gång.

För vem är funktionsmedicin?

Du som har följande symptom eller sjukdom:

 • Övervikt/funderar på gastric bypass
 • Högt blodtryck
 • Högt Kolesterol
 • IBS eller andra mag och tarmbesvär
 • Utmattningssyndrom
 • Led och muskelbesvär
 • Hudåkommor
 • Stress relaterad ohälsa
 • Hormonella obalanser 
 • Pre-diabetes

Innehåll

Redan innan vi träffas kommer du att:

 • Fylla i ett omfattande inskrivningsformulär
 • Göra Werlabs blodpanel
 • Testa din saltsyrastatus
 • Göra de tester du kommer bli rekommenderad

Det är av vikt att all denna information tillkommer mig i god tid innan vårt första möte, så jag kan skapa mig en övergripande förståelse av det som påverkar din hälsa.

Jag vill speciellt du lägger tid och fokus på enkäten. Se det även som en bra stund för dig att själv reflektera över din situation.

Har du även tidigare labb resultat önskar jag även ta del av dessa, men bara dem som gjorts de senaste året.

När allt detta är gjort och jag analyserat resultaten kommer vi att träffas för en uppstartskonsultation (120 min):

 • Vi går igenom enkät och tester och tittar på vad som kan förändras
 • Kostråd specifika för dig
 • Livsstilsråd
 • Du kommer att få med dig skriftlig dokumentation med all information
 • Det kan även hända att vi här bestämmer att ta något kompletterande prov

Vi träffas åter inom ett par veckor för ytterligare en konsultation (120 min)

Eller efter att kompletterande provresultat kommit in

 • Justering av eventuellt åtgärdsprogram
 • Eventuell genomgång av fler tester
 • Tillägg till det program du har att följa
 • Du får du en tydlig skriftlig dokumentation på de råd du fått och de justeringar som gjorts

Utöver dessa två möten så ingår 2 x 30 minuters coachning över telefon eller Skype/Messenger. Samt ett uppföljningsmöte på 60 min.

När du följer planen vi skapat så ska du förhoppningsvis märka av förbättringar i ditt tillstånd. Vid Coaching samtalen, anpassar vi planen ytterligare och tar tag i de frågor som kan uppkomma.

Vid vårt sista uppföljningsmöte, får du med dig en plan hur du själv ska gå vidare. Är det så att du upplever att du önskar fortsätta med återbesök för att du vill ha stöd hela vägen så kommer det faktureras för dem tillfällen separat.

Pris

Pris 14500:- (ink moms för privatpersoner ex moms för företag)

Kostnad för tester och eventuella tillskott tillkommer utöver priset för konsultationerna.