Funktionsmedicin,  Länkar

Bättre livskvalitet med funktionsmedicinsk behandling

I oktober publicerade JAMA en ny studie som visar att funktionsmedicin förknippas med bättre livskvalitet jämfört med traditionell medicinsk behandling.

Läs mer om studiens resultat här:

Kurera sammanfattar studien på svenska.

Cleveland Clinic, som genomfört studien, sammanfattar på engelska.

Publikationen i tidskriften JAMA.

Bild: lånad av kurera.se

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.